forkliftUzmanlar İş Makinaları ve Operatörlük Kursunda eğitimi verilen;
Kaldırma ve Yükleme (Forklift) Tipi İş Makinesi kullanımı operatörlük Eğitimi :

Kaldırma ve Yükleme (Forklift) Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörü  Kimdir?
Forklift Operatörü;  Kaldırma ve Yükleme (Forklift) Tipi İş Makinesinin yaptığı iş ve özelliğe uygun emniyetli ve verimli bir şekilde kullanan, Kaldırma ve Yükleme (Forklift) Tipi İş Makinesinin çalışma öncesi ve çalışma sonrası kontrol, bakım ve ayarlarını yapabilen Operatörlük Belgesine sahip nitelikli kişidir.

Kaldırma ve Yükleme (Forklift) Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörlük Belgesinin yasal dayanağı nedir?
Kaldırma ve Yükleme (Forklift) Tipi İş Makinesi Kurs Programı 17/06/2009 tarih ve 74 sayılı karar ile çerçeve programı kabul edilmiştir.

Yeni çıkan İş Sağlığı ve Kanun kapsamında Forklift Kullanıcıları Kaldırma ve Yükleme (Forklift) Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesi almak zorundadır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre “İstif Makinesi (Forklift, Transpalet, lift)” İstif Makinesi (Forklift, Transpalet, lift) Standartlarda süre belirtilmemişse Kontrol periyodu (azami süre)1 Yıldır” denmektedir. Kontrole gelen İNSPECTOR’ler (denetçiler) forklift kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.

İş Güvenliği Uzmanları’da firmalarda Risk değerlendirme yaparken foprklift kullanıcılarının Operatörlük Belgesi almak zorunda olduğunu söylemektedir.

Çalıima Bakanlığından gelen İş Müfettişleri’de forklift kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.

Forklift Operatörü; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Operatör Belgesine sahip olmalıdır. Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre aittir. Operatör Belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.

Karayolları Trafik Kanunu Madde 36’da; Motorlu araçların, Sürücü belgesi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

Kaldırma ve Yükleme (Forklift) Tipi İş Makinesi Kullanımı OperatörlükBelgesi Nereden alınır?
Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Operatörlük Belgesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 5580 sayılı Özel MÖğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan ve Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci programını uygulamak üzere gerekli donanım, teçhizat bulunan ve gerekli uzman öğreticileri görevlendirmiş olan Özel Uzmanlar İş Makinaları ve Operatörlük Kursundan alınır.

Operatörlük Kurslarına Bavuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;
1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş

2. 5 adet Fotoğraf

3. Öğrenim Belgesi; Öğrenim şartı: En az ilköğretim okulu mezunu (1997 yılından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,

4. Sağlık Raporu; Sağlık Şartları: Operatörlük yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporu “G sınıfı sürücü olur” veya”İş Makinesi Kullanabilir” ibaresi yazacak,

5. Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Adli sicil kaydının bulunmadığına dair; Adli Sicil Belgesi.

Operatörlük Belgesinde ne yazacak?
Kurs sonunda yapılacak yazılı ve uygulama sınavında başarılı olan kursiyere “ Kaldırma ve Yükleme (Forklift) Tipi İş Makinesiğü Sertifikası” verilir. Uygulama sınavında başarısız olanlara bir sınav hakkı daha tanınacaktır.

Forklift Operatörlük Belgesini G sınıfı Sürücü Belgesine Çevirmelimiyim?
G sınıfı Sürücü Belgesi Karayolları Trafik Kanununa göre Karayolunda hareket edecek araçları kullanmak için gerekli olan bir belgedir. Kullandığınız Forklift ile Karayoluna çıkacaksanız Ehliyetinize “G” sınıfı sürücü belgesi olarak işletmeniz gerekmektedir.
Forklift Operatörü; Forklifti sadece şantiye alanları ve firma içlerinde kullanacağı zaman Operatörlük Belgesinin (sertifikanın) alınması ve özlük dosyasında saklanması yeterli olacaktır.
Bunun yanında bazı firmalar Forklift Operatörünün forklifti şantiye alanları ve firma içlerinde kullanacak olasalar bile, Kaldırma ve Yükleme (Forklift) Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesinin eliyete işlenmesini istemektedir.
Çalışma Bakanlığından gelen İş Müfettişleri’de forklift kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.

Karayolunda ise forklift kullanıcılara Trafik Memruları G sınıfı sürücü belgesini sormaktadır.