STAJYER EHLİYET

ADAY (STAJYER) SÜRÜCÜLÜK ŞARTLARI
Yürürlük Tarihi 01.01.2016
Adaylık Süresi 2 YIL
Tanımı Kapsam içerisinde Sürücü Belgesi alacakların İki Yıl Süre ile uyması gereken kuralların yanı sıra özel kurallara tabi olma durumu
Kapsam İlk defa sürücü belgesi alacak olanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alacak olanlar

 

Adaylık Süresi İçerisinde Sürücü Belgesinin İptal Edilmesini Gerektiren Durumlar
2918 sayılı kanunun , 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin üç kez ihlal edilmesi, Karayollarından faydalananlar Trafik ışıklarına,Uymak zorundadırlar 3 kez ihlali
2918 sayılı kanunun , 48 inci veya 118 inci maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması 48.Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. 118.Bir yıl içinde toplam 75 ceza puanını dolduran sürücüler , Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücüler 1 kez ihlali
 2918 sayılı kanunun , 51 inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi ,  Sürücüler , aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşmamak zorundadırlar. 3 kez ihlali
 2918 sayılı kanunun , 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üç kez ihlal edilmesi ,  Sağa – Sola ve Dönel Kavşaklarda Sürücüler Dönüş Kurallarına uymak zorundadırlar.Sağa ve sola dönüşlerde , sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara,varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere geçiş hakkını vermek zorundadırlar. 3 kez ihlali
 2918 sayılı kanunun , 74 üncü maddesinin üç kez ihlal edilmesi,  Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işaretleri bulunmayan , ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. 3 kez ihlali
 2918 sayılı kanunun , 78 üncü maddesinin üç kez ihlal edilmesi,  Belirli sürücülerin ve yolcuların , araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmaları zorunludur.Kullanma ve yolların özelliği gözetilerek hangi tip araçlarda sürücülerinin ve yolcularının şehiriçi ve şehirlerarası yollarda hangi şartlarda hangi koruyucu tertibatı kullanacakları ve koruyucularının nitelikleri ve nicelikleri ile emniyet kemerlerinin hangi araçlarda hangi tarihten itibaren kullanılacağı yönetmelikte belirtilir. 3 kez ihlali
 2918 sayılı kanunun , 48 inci maddesinin bir kez ihlal edilmesi  araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi 1 kez ihlali
 2918 sayılı kanunun 118 inci maddesinin bir kez ihlal edilmesi  Toplam 75 ceza puanının adaylık süresi içerisinde aşılması durumunda 1 kez ihlali